Hình ảnh thực tế tại dự án Golden Center City.
Cổng chào ở dự án đang dần hoàn thiện.
Thực tế cơ sở hạ tầng của dự án.
Đường xá đã hoàn thiện và đi vào hoạt động.
Dự án Golden Center City đã hoàn thiện hạ tầng và đi vào hoạt động.
Nhà ở bên trong dự án đã hoàn thiện mặt ngoài thô bên trong.