Mặt Bằng của dự án Golden Center City.
Thiết kế nhà mẫu của dự án đẳng cấp và sang trọng bậc nhất Bình Dương.
Thiết kế nhà mẫu của dự án Golden Center City.